AKTUALNOŚCI

Sprawdzajcie nasz profil na portalu Facebook: www.facebook.com/dawneodmianyirasy

Marzec 2015

Europejskie partnerstwo ratuje tradycyjne sady w Europie

Tradycyjne sady stanowiły przez dziesięciolecia najbardziej charakterystyczny element krajobrazów wiejskich w Europie, niestety w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba tych cennych ekosystemów, które pełnią wiele ważnych funkcji w przyrodzie, zmniejszyła się o 80 proc.
Mnogość i atrakcyjność nowoczesnych odmian oraz ich powszechna dostępność sprawiła, że na miejsce tradycyjnych posadzono nowoczesne, niskopienne, szybko przynoszące wysokie plony, ale wymagające intensywnej ochrony chemicznej.
Skazanie tradycyjnych sadów na wyginięcie będzie ogromną i nieodwracalną stratą dla różnorodności biologicznej; dawne odmiany, przystosowane do miejscowych warunków środowiska, mają często wyższą wartość użytkową (są bardziej odporne na mróz czy choroby), niż wiele nowych gatunków. Naukowcy obliczyli, że na jednym wysokopiennym drzewie jabłoni dawnej odmiany znajduje się ponad 30000 żywych organizmów pozostających ze sobą w doskonałej równowadze, a na jednym hektarze tradycyjnego sadu jest więcej gatunków zwierząt, owadów i roślin niż w lesie.
Ochrona i wykorzystanie tradycyjnych sadów może mieć również znaczenie dla społeczności lokalnych – może przynieść wymierne korzyści gospodarcze, społeczne i kulturowe. Owoce dawnych odmian (co zbadano naukowo) są zdrowe i smaczne, tradycyjne produkty z takich owoców mogą stać się marką regionu, lokalne przetwórnie dadzą nowe miejsca pracy, a piękny krajobraz przyciągnie turystów.

W ostatnich latach pojawiły się w Europie inicjatywy organizacji pozarządowych, indywidualnych rolników i przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, których celem jest nie tylko ochrona tradycyjnych sadów ale również promocja owoców dawnych odmian i produktów uzyskanych z takich owoców.
Jedną z takich inicjatyw jest projekt ESTO – Europejski Specjalista Tradycyjnych Sadów  realizowany w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci przez konsorcjum składające się z instytucje i ekspertów z Austrii, Danii, Francji, Niemiec, Polski i Węgier. Polskim koordynatorem projektu jest Społeczny Instytut Ekologiczny (www.sie.org.pl)
Głównym celem projektu jest utrzymanie tradycyjnych sadów jako wielofunkcyjnych systemów gwarantujących zachowanie bioróżnorodności, a jednym z głównych rezultatów projektu jest kurs według kryteriów ECVET (Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym). Kurs zawiera istotne zagadnienia dotyczące tradycyjnych upraw sadowniczych: pomologii, pielęgnacji, przetwórstwa i marketingu;
Opracowany w formie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych może być wykorzystany w edukacji zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży.
Mamy nadzieję, że powszechna dostępność kursu przyczyni się do rozwoju i użytkowania tradycyjnych sadów i że sady tradycyjne pozostaną źródłem zdrowej, regionalnej żywności, a przeszkoleni specjaliści pomogą w ich zakładaniu czy pielęgnacji.

Więcej informacji na stronie: www.esto-project.eu (wersja polska)

Czerwiec 2014

Informacje o nowym projekcie “Seeds for future – nasiona dla przyszłości”

Październik 2013

Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras” ma zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję i Warsztaty Misja: BIORÓŻNORODNOŚĆ 2013. „Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biologiczna krok w przyszłość.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2013r. Miejsce Konferencji i Warsztatów, to Ośrodek Edukacji Ekologicznej „WILGA”, ul. Leśna 12, 87-320 Górzno. Więcej informacji: http://misjabioroznorodnosc2013.ddoir.org.pl

Kwiecień 2013

Projekt Start.

Co dziś łączy Polskę i Turcję, oprócz turystyki w jedną stronę?

Polska jest krajem rolniczym jednym z niewielu już w Europie, gdzie dominują gospodarstwa małoobszarowe i tradycyjne rolnictwo. Turcja jest jednym z 6 całkowicie samowystarczalnych pod względem żywnościowym krajów świata. Rolnictwo wytwarza około 10% produktu krajowego brutto Turcji, przeważająca część gospodarstw rolnych prowadzi rolnictwo tradycyjne i drobnotowarowe.

[czytaj więcej]

Październik 2012

ddoir-projekt-logoW październiku 2012 rozpoczęliśmy – wspólnie z partnerami z  Niemiec, Austrii, Szkocji, Finlandii i Holandii – realizacje nowego projektu w ramach unijnego programu „Uczenie się przez cale życie” Projekty Partnerskie Grundtviga pt. College On Regional Development European Rural Areas (CORDERA) – „Szkoła regionalnego rozwoju europejskich obszarów wiejskich”.

Tematem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy dot. umiejętności wykorzystania potencjału tkwiącego w regionach i współpracy wszystkich mieszkańców w budowaniu siły regionu oraz ustanowienie wspólnego dla europejskich obszarów wiejskich wydarzenia pod hasłem „Dzień Regionów”, które promując ideę regionów będzie jednocześnie chronić i promować tradycje, lokalne produkty, dziedzictwo kulturowe i kulinarne, ale też przyrodę wiejskich krajobrazów.

Partnerzy spotkali się w dniach 22.10-24.10 w Brodnicy; ustalone zostały zasady współpracy i plan działań, którego głównymi elementami będzie 6 międzynarodowych seminariów w krajach Partnerów. W wyniku wspólnej pracy powstanie podręcznik zasad organizowania Dnia Regionów, platforma internetowa (która ułatwi dialog międzynarodowy), ulotka promująca regionalny rozwój i słownik specyficznych pojęć (w językach partnerów i w języku angielskim), który ułatwi porozumiewanie się w tworzeniu wspólnego wydarzenia.

Projekt trwać będzie dwa lata, jego istotną częścią będą lokalne warsztaty i spotkania – podczas których będziemy mogli się zastanowić nad budowaniem siły naszego (i nie tylko) Regionu, na które już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką.

[czytaj więcej]

Wrzesień 2011

Rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy międzynarodowej w ramach programu Unii europejskiej  Grundtvig „Uczenie się przez cale życie”.  W projekcie pt. „Nasza rolnicza bioróżnorodność” biorą udział organizacje z 5 państw: Polski, Szwajcarii, Austrii, Łotwy i Rumunii.

Czytaj więcej

2011-09-07 Misja Bioróżnorodność 2011, Festiwal Dawnych Odmian i Ras, Święto Orkiszu –  już wkrótce (23-25 września 2011)

Szczegółowe informacje i program dostępne są na www.misjabioroznorodnosc2011.ddoir.org.pl Na stronie dostępne są także informacje na temat Dnia Orkiszu oraz Festiwalu Dawnych Odmian i Ras. Zapraszamy!

2010-12-07 Producentki zdrowej żywności – cykl szkoleń

Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras jest partnerem projektów Producentki Zdrowej Żywności z gminy Bartniczka i z gminy Brzozie. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej kobiet ze wspomnianych gmin. Celami szczegółowymi projektów są:

-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

-podniesienie wiary we własne możliwości u 16 kobiet,

-zwiększenie umiejętności wytwarzania zdrowej żywności u 16 kobiet,

-wzrost umiejętności poszukiwania rynków zbytu dla wyprodukowanej żywności u 16 kobiet

Więcej informacji o projekcie

2010-11-01 Misja Bioróżnorodność 2! Konferencja za nami

Wkrótce będziemy dzielić się efektami kolejnej konferencji z cyklu Misja: Bioróżnorodność!

2010-10-01 Misja Bioróżnorodność 2! Zapraszamy na Konferencję

Zapraszamy na 2 Międzynarodową Konferencję i Warsztaty “Misja BIORÓŻNORODNOŚĆ” 2010 Dawne odmiany roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biologiczna w praktyce” odbędzie się w Centrum Rekreacyjno –  Konferencyjnym w Zbicznie koło Brodnicy (woj. kujawsko – pomorskie) w dniach 22-23 października 2010 (piątek-sobota)Jest to kontynuacja cyklu zapoczątkowanego z sukcesem w ubiegłym roku.

Więcej szczegółów na specjalnej stronie poświęconej konferencji: www.misjabioroznorodnosc2010.ddoir.org.pl


2010-05-17 Nowy projekt Stowarzyszenia zatwierdzony

Z radością informujemy, że zgłoszony przez Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras, w ramach konkursu na Małe Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), projekt „Nowy widok na dawny krajobraz –sady, pola i drzewa dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi Pojezierza Brodnickiego” został zatwierdzony przez Lokalną Grupę Działania Pojezierze Brodnickie.
Zobacz listę zatwierdzonych projektów.


2010-03-16 Kalendarz wydarzeń związanych z ochroną Bioróżnorodności

Na naszej stronie pojawił się nowy dział “KALENDARZ”. Zamieszczczone w nim zostały najbliższe zarówno lokalne jak i międzynarodowe wydarzenia związane z ochroną bioróżnorodności. Zapraszamy! Przypominamy także,że czynna jest już nasza lista dyskusyjna oraz forum.


2010-03-05 Lista Mailingowa “Dla Dawnych Odmian I Ras”

Uruchomiona została lista mailingowa Stowarzyszenia Dla Dawnych Odmian I Ras. Za jej pośrednictwem wymieniamy informacje dotyczące bioróżnorodności. Chętnych do zapisania się, prosimy o kontakt e-maliowy: biuro@ddoir.org.pl
Zapraszamy także na nasze forum i do newslettera


2009-12-30, Projekt „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności” nagrodzony w konkursie FWW.

Z radością informujemy, że zaproponowany przez Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian I Ras projekt „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności” został doceniony w konkursie „Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą – 2009” przeprowadzanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Komisja wyróżniła 27 projektów i przyznała na ich realizację dotacje w wysokości od 5.784,00 zł do 10. 000,00 zł w łącznej kwocie 255.498,00 zł. Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie www: http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=2575.Podsumowanie konferencji i warsztatów “Misja: Bioróżnorodność”

Wnioski, propozycje pojawiające się w trakcie konferencji zostały zanotowane. Zapoznać się z nimi można otwierając plik pdf: misja_bioroznorodnosc_podsumowanie.pdf

Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian I Ras pragnie także poinformować, że istnieje możliwość kontaktu z prawnikiem, Panem Jakubem Januszewskim, który może udzielać rad i rozwiązywać problemy prawne związane bioróżnorodnością. Wszelkie pytaniamożna kierować na adres biura stowarzyszenia skąd zostaną przekazane do prawnika. Informujemy także, że działa już forum dyskusyjne poświęcone bioróżnorodności: www.forum.ddoir.org.pl. Ponadto istnieje możliwość zapisania się na newsletter: newsletter.ddoir.org.pl2009-10-05, Misja: Bioróżnorodność – po konferencji

Ponad 100 osób, a wśród nich rolnicy, ogrodnicy, hodowcy, pasjonaci, aktywiści, naukowcy i urzędnicy, wzięło udział w konferencji Misja: Bioróżnorodność. Nie zabrakło gości zagranicznych. Seminaria odbywały się w Bachotku k. Brodnicy w dniach 1-3 października.

Oprócz szerokiej palety prezentowanych zagadnień uczestnicy sformułowali najważniejsze problemy napotykane przez osoby pragnące uprawiać, hodować bądź dystrybuować dawne odmiany i rasy zwierząt lub roślin gospodarskich. W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty sadownictwa prowadzone przez Grzegorza Hoduna. Szersze wnioski płynące z konferencji zaprezentujemy już wkrótce, na razie kilka zdjęć:

2009-08-09, Zaproszenie na Konferencję

Stowarzyszenie “Dla Dawnych Odmian i Ras” ma zaszczyt poinformować i zaprosić Państwa na I Międzynarodową Konferencję: Misja Bioróżnorodność: Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie. 1 – 3 października 2009r. Bachotek k/Brodnicy (Ośrodek Wypoczynkowy UMK, woj. kujawsko-pomorskie).
Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.misjabioroznorodnosc.ddoir.org.pl


2008-10 -25, INAUGRUACJA DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA

W dniu 25.10.2008 r. w Pokrzydowie (województwo kujawsko – pomorskie) odbyło się Inauguracyjne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia “Dla Dawnych Odmian i Ras”. Na tym spotkaniu gościliśmy Pana Bela Bartha – Dyrektora Generalnego Fundacji ProSpecieRara ze Szwajcarii i Panią Moa Larsson Sundgren specjalistkę środowiskową Szwedzkiej Organizacji Biodynamicznej i działaczkę sieci “Do widzenia GMO!” ze Szwecji. W dniu poprzedzającym konferencję nasi goście odwiedzili również Burmistrza Brodnicy Pana Wacława Derlickiego i Starostę Brodnickiego Pana Waldemara Gęsickiego.

Na początku spotkania Tomasz Czubachowski – Prezes Stowarzyszenia “Dla Dawnych Odmian i Ras” krótko scharakteryzował cele Stowarzyszenia, natomiast Patryk Defański – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawił plany działania na najbliższy rok. Stowarzyszenie “Dla Dawnych Odmian i Ras” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu w dniu 19 września 2008 r., powstało z myślą o współpracy i integracji osób, organizacji, jednostek naukowo – badawczych i firm od lat zainteresowanych ochroną bioróżnorodności w rolnictwie. Członków Stowarzyszenia łączy idea współpracy międzysektorowej (instytuty naukowe – organizacje pozarządowe – firmy – rolnicy) i wymiana doświadczeń związanych z ochroną i przywracaniem dawnych odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych. Stowarzyszenie aktualnie zrzesza 18 osób, wśród których są eksperci z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska naturalnego i przyrody oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona bioróżnorodności rolniczej poprzez inicjowanie i koordynację działań związanych z ochroną, przywracaniem i promocją dawnych gatunków roślin i ras zwierząt hodowlanych wśród rolników i konsumentów.

Kolejną prezentację przedstawiła Elżbieta Lenarczyk – Priwieziencew – Wiceprezes Społecznego Instytutu Ekologicznego. Celem wystąpienia było pokazanie dotychczasowych działań i bogatych doświadczeń Społecznego Instytutu Ekologicznego w dziedzinie zachowania bioróżnorodności rolniczej w rolnictwie.

Bela Bartha – Dyrektor Generalny Fundacji ProSpecieRara ze Szwajcarii, która współpracuje ze Stowarzyszeniem “Dla Dawnych Odmian i Ras”, z aprezentował zebranym zasady działania Fundacji ProSpecieRara ze Szwajcarii, omówił strukturę organizacji, doświadczenia w pracy nad ochroną bioróżnorodności w rolnictwie w Szwajcarii oraz możliwości nawiązania współpracy z partnerem z Polski.

Ostatnią prezentację przedstawiła Moa Larsson Sundgren specjalistka środowiskowa Szwedzkiej Organizacji Biodynamicznej i działaczka sieci “Do widzenia GMO!” ze Szwecji. Tematem jej wystąpienia była “Historia i struktury szwedzkich organizacji dla ochrony lokalnych odmian nasion i zwierząt domowych oraz możliwe konsekwencje wprowadzenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie”.

Spotkanie zakończone zostało podsumowaniem, wymianą doświadczeń i ustalono plan działań Stowarzyszenia “Dla Dawnych Odmian i Ras” na rok 2009. Stowarzyszenie “Dla Dawnych Odmian i Ras”
Pokrzydowo 139
87 – 312 Pokrzydowo
tel.  56 49 854 35 / 56 49 854 35