AKTUALNOŚCI

Sprawdzajcie nasz profil na portalu Facebook: www.facebook.com/dawneodmianyirasy

Czerwiec 2014

Informacje o nowym projekcie “Seeds for future – nasiona dla przyszłości”

Październik 2013

Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras” ma zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję i Warsztaty Misja: BIORÓŻNORODNOŚĆ 2013. „Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biologiczna krok w przyszłość.

Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 października 2013r. Miejsce Konferencji i Warsztatów, to Ośrodek Edukacji Ekologicznej „WILGA”, ul. Leśna 12, 87-320 Górzno. Więcej informacji: http://misjabioroznorodnosc2013.ddoir.org.pl

Kwiecień 2013

Projekt Start.

Co dziś łączy Polskę i Turcję, oprócz turystyki w jedną stronę?

Polska jest krajem rolniczym jednym z niewielu już w Europie, gdzie dominują gospodarstwa małoobszarowe i tradycyjne rolnictwo. Turcja jest jednym z 6 całkowicie samowystarczalnych pod względem żywnościowym krajów świata. Rolnictwo wytwarza około 10% produktu krajowego brutto Turcji, przeważająca część gospodarstw rolnych prowadzi rolnictwo tradycyjne i drobnotowarowe.

[czytaj więcej]

Październik 2012

ddoir-projekt-logoW październiku 2012 rozpoczęliśmy – wspólnie z partnerami z  Niemiec, Austrii, Szkocji, Finlandii i Holandii – realizacje nowego projektu w ramach unijnego programu „Uczenie się przez cale życie” Projekty Partnerskie Grundtviga pt. College On Regional Development European Rural Areas (CORDERA) – „Szkoła regionalnego rozwoju europejskich obszarów wiejskich”.

Tematem projektu jest wymiana doświadczeń i wiedzy dot. umiejętności wykorzystania potencjału tkwiącego w regionach i współpracy wszystkich mieszkańców w budowaniu siły regionu oraz ustanowienie wspólnego dla europejskich obszarów wiejskich wydarzenia pod hasłem „Dzień Regionów”, które promując ideę regionów będzie jednocześnie chronić i promować tradycje, lokalne produkty, dziedzictwo kulturowe i kulinarne, ale też przyrodę wiejskich krajobrazów.

Partnerzy spotkali się w dniach 22.10-24.10 w Brodnicy; ustalone zostały zasady współpracy i plan działań, którego głównymi elementami będzie 6 międzynarodowych seminariów w krajach Partnerów. W wyniku wspólnej pracy powstanie podręcznik zasad organizowania Dnia Regionów, platforma internetowa (która ułatwi dialog międzynarodowy), ulotka promująca regionalny rozwój i słownik specyficznych pojęć (w językach partnerów i w języku angielskim), który ułatwi porozumiewanie się w tworzeniu wspólnego wydarzenia.

Projekt trwać będzie dwa lata, jego istotną częścią będą lokalne warsztaty i spotkania – podczas których będziemy mogli się zastanowić nad budowaniem siły naszego (i nie tylko) Regionu, na które już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką.

[czytaj więcej]

Wrzesień 2011

Rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy międzynarodowej w ramach programu Unii europejskiej  Grundtvig „Uczenie się przez cale życie”.  W projekcie pt. „Nasza rolnicza bioróżnorodność” biorą udział organizacje z 5 państw: Polski, Szwajcarii, Austrii, Łotwy i Rumunii.

Czytaj więcej

2011-09-07 Misja Bioróżnorodność 2011, Festiwal Dawnych Odmian i Ras, Święto Orkiszu –  już wkrótce (23-25 września 2011)

Szczegółowe informacje i program dostępne są na www.misjabioroznorodnosc2011.ddoir.org.pl Na stronie dostępne są także informacje na temat Dnia Orkiszu oraz Festiwalu Dawnych Odmian i Ras. Zapraszamy!

2010-12-07 Producentki zdrowej żywności – cykl szkoleń

Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras jest partnerem projektów Producentki Zdrowej Żywności z gminy Bartniczka i z gminy Brzozie. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej kobiet ze wspomnianych gmin. Celami szczegółowymi projektów są:

-zwiększenie motywacji 16 kobiet do zmiany ich sytuacji materialnej,

-podniesienie wiary we własne możliwości u 16 kobiet,

-zwiększenie umiejętności wytwarzania zdrowej żywności u 16 kobiet,

-wzrost umiejętności poszukiwania rynków zbytu dla wyprodukowanej żywności u 16 kobiet

Więcej informacji o projekcie

2010-11-01 Misja Bioróżnorodność 2! Konferencja za nami

Wkrótce będziemy dzielić się efektami kolejnej konferencji z cyklu Misja: Bioróżnorodność!

2010-10-01 Misja Bioróżnorodność 2! Zapraszamy na Konferencję

Zapraszamy na 2 Międzynarodową Konferencję i Warsztaty “Misja BIORÓŻNORODNOŚĆ” 2010 Dawne odmiany roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich – rolnicza różnorodność biologiczna w praktyce” odbędzie się w Centrum Rekreacyjno –  Konferencyjnym w Zbicznie koło Brodnicy (woj. kujawsko – pomorskie) w dniach 22-23 października 2010 (piątek-sobota)Jest to kontynuacja cyklu zapoczątkowanego z sukcesem w ubiegłym roku.

Więcej szczegółów na specjalnej stronie poświęconej konferencji: www.misjabioroznorodnosc2010.ddoir.org.pl


2010-05-17 Nowy projekt Stowarzyszenia zatwierdzony

Z radością informujemy, że zgłoszony przez Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras, w ramach konkursu na Małe Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), projekt „Nowy widok na dawny krajobraz –sady, pola i drzewa dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym wsi Pojezierza Brodnickiego” został zatwierdzony przez Lokalną Grupę Działania Pojezierze Brodnickie.
Zobacz listę zatwierdzonych projektów.


2010-03-16 Kalendarz wydarzeń związanych z ochroną Bioróżnorodności

Na naszej stronie pojawił się nowy dział “KALENDARZ”. Zamieszczczone w nim zostały najbliższe zarówno lokalne jak i międzynarodowe wydarzenia związane z ochroną bioróżnorodności. Zapraszamy! Przypominamy także,że czynna jest już nasza lista dyskusyjna oraz forum.


2010-03-05 Lista Mailingowa “Dla Dawnych Odmian I Ras”

Uruchomiona została lista mailingowa Stowarzyszenia Dla Dawnych Odmian I Ras. Za jej pośrednictwem wymieniamy informacje dotyczące bioróżnorodności. Chętnych do zapisania się, prosimy o kontakt e-maliowy: biuro@ddoir.org.pl
Zapraszamy także na nasze forum i do newslettera


2009-12-30, Projekt „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności” nagrodzony w konkursie FWW.

Z radością informujemy, że zaproponowany przez Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian I Ras projekt „Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie rolniczej bioróżnorodności wśród lokalnej społeczności” został doceniony w konkursie „Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą – 2009” przeprowadzanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Komisja wyróżniła 27 projektów i przyznała na ich realizację dotacje w wysokości od 5.784,00 zł do 10. 000,00 zł w łącznej kwocie 255.498,00 zł. Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie www: http://www.witrynawiejska.org.pl/strona.php?p=2575.Podsumowanie konferencji i warsztatów “Misja: Bioróżnorodność”

Wnioski, propozycje pojawiające się w trakcie konferencji zostały zanotowane. Zapoznać się z nimi można otwierając plik pdf: misja_bioroznorodnosc_podsumowanie.pdf

Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian I Ras pragnie także poinformować, że istnieje możliwość kontaktu z prawnikiem, Panem Jakubem Januszewskim, który może udzielać rad i rozwiązywać problemy prawne związane bioróżnorodnością. Wszelkie pytaniamożna kierować na adres biura stowarzyszenia skąd zostaną przekazane do prawnika. Informujemy także, że działa już forum dyskusyjne poświęcone bioróżnorodności: www.forum.ddoir.org.pl. Ponadto istnieje możliwość zapisania się na newsletter: newsletter.ddoir.org.pl2009-10-05, Misja: Bioróżnorodność – po konferencji

Ponad 100 osób, a wśród nich rolnicy, ogrodnicy, hodowcy, pasjonaci, aktywiści, naukowcy i urzędnicy, wzięło udział w konferencji Misja: Bioróżnorodność. Nie zabrakło gości zagranicznych. Seminaria odbywały się w Bachotku k. Brodnicy w dniach 1-3 października.

Oprócz szerokiej palety prezentowanych zagadnień uczestnicy sformułowali najważniejsze problemy napotykane przez osoby pragnące uprawiać, hodować bądź dystrybuować dawne odmiany i rasy zwierząt lub roślin gospodarskich. W trakcie konferencji odbyły się także warsztaty sadownictwa prowadzone przez Grzegorza Hoduna. Szersze wnioski płynące z konferencji zaprezentujemy już wkrótce, na razie kilka zdjęć:

2009-08-09, Zaproszenie na Konferencję

Stowarzyszenie “Dla Dawnych Odmian i Ras” ma zaszczyt poinformować i zaprosić Państwa na I Międzynarodową Konferencję: Misja Bioróżnorodność: Dawne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt gospodarskich – ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie. 1 – 3 października 2009r. Bachotek k/Brodnicy (Ośrodek Wypoczynkowy UMK, woj. kujawsko-pomorskie).
Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.misjabioroznorodnosc.ddoir.org.pl


2008-10 -25, INAUGRUACJA DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA

W dniu 25.10.2008 r. w Pokrzydowie (województwo kujawsko – pomorskie) odbyło się Inauguracyjne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia “Dla Dawnych Odmian i Ras”. Na tym spotkaniu gościliśmy Pana Bela Bartha – Dyrektora Generalnego Fundacji ProSpecieRara ze Szwajcarii i Panią Moa Larsson Sundgren specjalistkę środowiskową Szwedzkiej Organizacji Biodynamicznej i działaczkę sieci “Do widzenia GMO!” ze Szwecji. W dniu poprzedzającym konferencję nasi goście odwiedzili również Burmistrza Brodnicy Pana Wacława Derlickiego i Starostę Brodnickiego Pana Waldemara Gęsickiego.

Na początku spotkania Tomasz Czubachowski – Prezes Stowarzyszenia “Dla Dawnych Odmian i Ras” krótko scharakteryzował cele Stowarzyszenia, natomiast Patryk Defański – Wiceprezes Stowarzyszenia przedstawił plany działania na najbliższy rok. Stowarzyszenie “Dla Dawnych Odmian i Ras” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu w dniu 19 września 2008 r., powstało z myślą o współpracy i integracji osób, organizacji, jednostek naukowo – badawczych i firm od lat zainteresowanych ochroną bioróżnorodności w rolnictwie. Członków Stowarzyszenia łączy idea współpracy międzysektorowej (instytuty naukowe – organizacje pozarządowe – firmy – rolnicy) i wymiana doświadczeń związanych z ochroną i przywracaniem dawnych odmian roślin i ras zwierząt hodowlanych. Stowarzyszenie aktualnie zrzesza 18 osób, wśród których są eksperci z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska naturalnego i przyrody oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona bioróżnorodności rolniczej poprzez inicjowanie i koordynację działań związanych z ochroną, przywracaniem i promocją dawnych gatunków roślin i ras zwierząt hodowlanych wśród rolników i konsumentów.

Kolejną prezentację przedstawiła Elżbieta Lenarczyk – Priwieziencew – Wiceprezes Społecznego Instytutu Ekologicznego. Celem wystąpienia było pokazanie dotychczasowych działań i bogatych doświadczeń Społecznego Instytutu Ekologicznego w dziedzinie zachowania bioróżnorodności rolniczej w rolnictwie.

Bela Bartha – Dyrektor Generalny Fundacji ProSpecieRara ze Szwajcarii, która współpracuje ze Stowarzyszeniem “Dla Dawnych Odmian i Ras”, z aprezentował zebranym zasady działania Fundacji ProSpecieRara ze Szwajcarii, omówił strukturę organizacji, doświadczenia w pracy nad ochroną bioróżnorodności w rolnictwie w Szwajcarii oraz możliwości nawiązania współpracy z partnerem z Polski.

Ostatnią prezentację przedstawiła Moa Larsson Sundgren specjalistka środowiskowa Szwedzkiej Organizacji Biodynamicznej i działaczka sieci “Do widzenia GMO!” ze Szwecji. Tematem jej wystąpienia była “Historia i struktury szwedzkich organizacji dla ochrony lokalnych odmian nasion i zwierząt domowych oraz możliwe konsekwencje wprowadzenia organizmów zmodyfikowanych genetycznie”.

Spotkanie zakończone zostało podsumowaniem, wymianą doświadczeń i ustalono plan działań Stowarzyszenia “Dla Dawnych Odmian i Ras” na rok 2009. Stowarzyszenie “Dla Dawnych Odmian i Ras”
Pokrzydowo 139
87 – 312 Pokrzydowo
tel.  56 49 854 35 / 56 49 854 35